LXC++ 欧洲 | LXC | IPv6

https://(de1/fr2/fr3).kvmpp.com

EU LXC - 512


Start från   ¥5.00 RMB
Månadsvis

0.5 x Intel Xeon(R)

512 MB RAM

128 MB Swap

10 GB HDD Disk

/128 Dedicated IPv6 (NO IPv4)

20 Mbps Bandwidth


EU LXC - 2048


Start från   ¥20.00 RMB
Månadsvis

2 x Intel Xeon(R)

2048 MB RAM

512 MB Swap

50 GB HDD Disk

/128 Dedicated IPv6 (NO IPv4)

50 Mbps Bandwidth


Powered by WHMCompleteSolution

Gold CS - 金牌服务

WKH 工单两小时内答复,超时赔款

居若科技助力小微企业轻松上云

×