IPv6 上云体验计划

有限的支持,需要实名认证以限购

EU LXC - 64


Start från   ¥0.01 RMB
Månadsvis

0.1 x Intel Xeon(R)

64 MB RAM

16 MB Swap

5 GB HDD Disk

/128 Dedicated IPv6 (NO IPv4)

5 Mbps Bandwidth


EU LXC - 128


Start från   ¥0.01 RMB
Månadsvis

0.1 x Intel Xeon(R)

128 MB RAM

32 MB Swap

5 GB HDD Disk

/128 Dedicated IPv6 (NO IPv4)

10 Mbps Bandwidth


Powered by WHMCompleteSolution

1st Company - 国内首家

国内首家相对成熟的 LXC 服务提供商

居若科技助力小微企业轻松上云

×