LXC++ 欧洲 | LXC | IPv6

https://(de1/fr2/fr3).kvmpp.com

EU LXC - 512


起价   ¥5.00 RMB
月付

0.5 x Intel Xeon(R)

512 MB RAM

128 MB Swap

10 GB HDD Disk

/128 Dedicated IPv6 (NO IPv4)

20 Mbps Bandwidth


EU LXC - 2048


起价   ¥20.00 RMB
月付

2 x Intel Xeon(R)

2048 MB RAM

512 MB Swap

50 GB HDD Disk

/128 Dedicated IPv6 (NO IPv4)

50 Mbps Bandwidth


Powered by WHMCompleteSolution

1st Company - 国内首家

国内首家相对成熟的 LXC 服务提供商

居若科技助力小微企业轻松上云

×